Impala

Vi skall försöka presentera oss själva på bästa möjliga sätt.
Impala är legendarisk icon inom Svenska Streetwear.
1994 startade ägaren av Impala i malmö sin resa mot det som idag är Impala.
Ta en runda och bekanta er med oss.