Diplomatics kommande Rise & Shine-album är inte bara en samling låtar, utan en fullt realiserad historia skapad genom både musik och en original grafisk roman. Den illustrerade boken visar hur diplomatisk kreativ energi och samband med den andliga övningen Falun Gong antändde sitt konstnärliga uppdrag.